powrót

Jakie pensum w etacie łączonym?

W wielu szkołach nauczyciel, aby utrzymać pensum uczy przedmiotów o różnym wymiarze godzin, czyli realizują tzw. etat łączony, np. 9 godzin  biologii, oraz 13 godzin jako wychowawca świetlicy.

Wg Artura Klawenka wicedyrektora Departamentu Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli  MENiS należy w takim przypadku pensum dla takiego nauczyciela obliczyć w następujący sposób: 9/18+13/26=1 czyli pensum dla takiego nauczyciela wynosi 22 godziny i  nie ma godzin ponadwymiarowych.

Przykład II

Nauczyciel uczy 25 godzin, 15 godzin historii i 10 godzin świetlicy.

15/18+10/26=1,22

Jeżeli 1,22 =25 godzin to 1 etat = 20,49 zaokrąglając 1 etat =20 godzin, a więc ten nauczyciel ma 5 nadgodzin.

Przykład III

Nauczyciel realizuje 27 godzin, w tym 10 godzin j. polskiego, 5 godzin świetlicy, 12 godzin w bibliotece.

10/18+5/26+12/30=1,15

Jeżeli 1,15 etatu = 27 godzin to 1 etat = 23,48 godzin czyli etat wynosi 23 godziny i taki nauczyciel ma 4 godziny ponadwymiarowe tygodniowo.

Opracowano na podstawie "Głosu Nauczycielskiego" nr 3/2004

powrót